Behandelingen

Behandelmethoden

Psychologenpraktijk Emmakade biedt een grote diversiteit aan therapievormen.

Uitgangspunt is dat de therapievorm het meest aansluit bij u als persoon en welke het meest effectief is gebleken bij de betreffende klacht.

 

Zorgstandaarden

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren wordt meer en meer gewerkt volgens richtlijnen. In Nederland wordt sinds 1999 samengewerkt om te komen tot betere richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hierbij zijn vele beroepsgroepen betrokken en vanzelfsprekend ook cliënten- en familieorganisaties. Psychologenpraktijk Emmakade maakt gebruik van de multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische stoornissen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld onder auspiciën van de Landelijke Stuurgroep en/of het Trimbos-instituut. Kijk hiervoor ook op www.ggzrichtlijnen.nl en op www.ggzstandaarden.nl en www.thuisarts.nl.

Welke klachten

Als u een psychische klacht hebt of als uw huisarts vermoedt dat u een psychische aandoening hebt, dan kan hij u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz. De psycholoog/psychotherapeut kijkt naar de ernst van uw probleem, het risico, de complexiteit en het beloop van uw klachten. Hij bepaalt of u in aanmerking komt voor een behandeling en zo ja, voor welke: kort, middellang of intensief. Als het probleem blijvend is, komt u in aanmerking voor behandeling in de categorie chronisch.

Zijn uw problemen complexer en langdurend, dan verwijst de huisarts u naar de gespecialiseerde ggz. Hier zijn ook langer durende behandelingen mogelijk.

Psychologenpraktijk Emmakade biedt psychologische zorg in de generalistische basis-ggz. Mensen melden zich doorgaans aan met diverse vormen van klachten. Bijvoorbeeld relatieproblemen, angstklachten, stress- en burnout klachten, somberheid, rouw. Dikwijls melden mensen zich ook aan met vage klachten, klachten waar moeilijk een naam aan te geven is. Bijvoorbeeld algehele malaise, negatief zelfbeeld, voortdurend moe zijn. Ook melden mensen zich aan nadat er ingrijpende of traumatische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, of wanneer iemand de draad van het dagelijks leven weer wil oppakken na een periode van ziekte.

Voor al deze klachten zijn diverse psychologische behandelingen beschikbaar, welke tijdens de intakefase met u zullen worden besproken.

De behandeling kan aansluitend op de intake plaatsvinden.

De wachttijd niet afhankelijk is van waar u verzekerd bent.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Klachten die in de basiszorg niet worden behandeld

Een GZ-psycholoog in de basiszorg behandelt over het algemeen milde tot matige psychische problemen. Er zijn echter bepaalde klachten en situaties die mogelijk minder geschikt zijn voor de basiszorg. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 1. Acute crisissituaties: GZ-psychologen in de basiszorg zijn mogelijk niet geschikt voor directe interventies bij ernstige crisissituaties waarbij onmiddellijke psychiatrische of medische interventie nodig is.
 2. Ernstige psychiatrische stoornissen: GZ-psychologen richten zich doorgaans op milde tot matige psychische problemen. Ernstige psychiatrische stoornissen, zoals acute psychotische episodes of ernstige verslavingsproblematiek, vereisen vaak gespecialiseerde zorg van een psychiater of andere specialisten.
 3. Complex trauma: Terwijl GZ-psychologen ervaring hebben met traumagerelateerde klachten, kan de behandeling van complexe traumagerelateerde stoornissen mogelijk door een gespecialiseerde therapeut zoals een trauma-expert of een psychiater worden overwogen.
 4. Persoonlijkheidsstoornissen: De behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, vooral als deze ernstig en diepgaand zijn, kan meer gespecialiseerde psychotherapeutische interventies vereisen die buiten het bereik van de basiszorg vallen.
 5. Forensische problematiek: GZ-psychologen in de basiszorg zijn meestal niet gespecialiseerd in forensische psychologie en behandelen mogelijk minder geschikt voor situaties waar juridische aspecten sterk aanwezig zijn.

Het is belangrijk op te merken dat deze lijst niet uitputtend is en dat de geschiktheid van behandeling afhangt van de specifieke vaardigheden en ervaring van de GZ-psycholoog, evenals de ernst en complexiteit van de individuele casus. In sommige gevallen kan een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener nodig zijn.

Nieuw: online yoga lessen

Soms wil je lekker yoga volgen, maar heb je simpelweg de tijd niet om steeds weer op vaste tijden naar een studio te gaan of je wilt gewoon lekker thuis je eigen ding doen, zonder dat je gestoord wordt door anderen. Online Yoga is dan de perfecte oplossing!

Direct online yoga proberen

Wij bieden o.a. psychologische hulp bij:

 • Angst
 • Burn-out
 • Depressie
 • Dwang
 • Rouw
 • Scheiding
 • Slaap
 • Sociale angst

Contactgegevens

Leeuwarden


06-2065 7006

mkiestra.ppe@gmail.com

KVK 01155598

Top