Werkwijze

Van intake tot afronding

Samen met u wordt er invulling gegeven aan de behandeling – van start tot afronding. Met het Keurmerk Basis GGz laat psychologenpraktijk Emmakade zien dat we een stapje extra doen als het gaat om kwaliteit van zorg.

Aanmelding
Uw huisarts kan de aanmelding verzorgen middels een verwijzing. Dit kan schriftelijk, telefonisch of via de mail. U kunt zich natuurlijk ook zelf, telefonisch of via deze website, aanmelden (zie aanmelden) voor een intakegesprek.
Een verwijsbrief van de huisarts voorafgaand aan de start van de behandeling is noodzakelijk om voor vergoeding via de zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

Intake
Na de aanmelding wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek: de intake. Tijdens het eerste gesprek wordt besproken wat uw klachten en wat uw doelen zijn. Als helder in beeld is waar u aan wilt werken, wordt er gekeken naar de behandelmogelijkheden. Samen kiezen we de vorm die het beste bij u past.
Heeft u andere of zwaardere zorg nodig? Dan bespreekt de psycholoog met u de vervolgstappen.

Behandelplan en behandeling
In het tweede gesprek kijken we nog even terug naar de intake en bespreken we het behandelplan. In het behandelplan staan de doelen waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen (zie ook Behandelmethoden).
We bekijken steeds samen wanneer we het volgende gesprek plannen. U krijgt informatie en opdrachten waarmee u thuis verder aan de slag kunt, zodat we ook tussen de gesprekken door blijven werken aan uw behandeldoelen.

Evaluatiemomenten
Regelmatig kijken we hoe het gaat. Zijn uw klachten al verminderd? Zitten we op de goede weg om uw behandeldoelen te halen? Vindt u de behandeling prettig en zinvol?

Afronding en nazorg
Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang? Dat bespreken we samen bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. Door goed te evalueren weten we ook wanneer u genoeg bent geholpen om zelf weer verder te kunnen. Of wanneer zwaardere zorg nodig is.

De rol van familie en naasten
Familie en vrienden zijn zeer welkom om mee te komen bij een eerste gesprek, en mogelijk ook later in de behandeling. Het kan heel waardevol zijn om steun te geven aan uw familielid of vriend. Daarnaast kunnen zij meer informatie geven, zodat we een goed beeld krijgen van wat er aan de hand is en hoe we daarbij kunnen helpen. Daarnaast hebben uw naasten misschien ook vragen over hoe om te gaan met bepaalde klachten of gedragingen. Op deze manier kan er over en weer informatie worden gegeven, wat het herstel ten goede kan komen.

Samenwerking

Samenwerking met andere disciplines in de zorg
Psychologenpraktijk Emmakade werkt samen met diverse zorgaanbieders in geval van op- en afschaling, diagnose, consultatie en medicatie. Er wordt uitsluitend met toestemming van de cliënt informatie uitgewisseld bij aanvang en bij afronding van de therapie. Hierin staat de diagnostische impressie vermeld en het behandelplan.

We werken samen met:

 • Huisartsenpraktijken
 • Collega psychologen en -psychotherapeuten
 • Verpleegkundig specialisten
 • Ggz-instellingen

Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij de dienstdoende huisartsenpraktijk/post, of de spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst.

In geval van crisis consulteert Psychologenpraktijk Emmakade de dienstdoende arts of hulpverlener en maakt afspraken over het verder te voeren beleid, welke wordt genoteerd in het behandeldossier. Ook de terugkoppeling wordt daarin genoteerd. De afspraken gelden daarmee voor elke casus apart en zijn er geen algemene afspraken op papier gezet.

Er is een goede samenwerking met andere zorgaanbieders, zoals met uw huisarts.
Samenwerking met andere zorgaanbieders zoals de huisarts is belangrijk. Een goede samenwerking zorgt er bijvoorbeeld voor dat u niet steeds opnieuw dezelfde informatie hoeft te geven.

De behandeling kan worden ondersteund met eHealth.
Via internet zijn er verschillende programma’s die uw behandeling kunnen ondersteunen. Dit wordt eHealth genoemd, en dit wordt toegepast als dat bij u en bij uw behandeling past. U kunt hiermee thuis verder werken aan uw gezondheid.

Er is veel aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.
Uw behandelaar houdt goed in de gaten hoe het gaat. Heeft de behandeling voldoende effect, of is er andere of meer zorg nodig? Er kan op tijd worden bijgestuurd als dat nodig is. Er wordt steeds gezocht naar mogelijkheden om de huidige zorg te verbeteren.
Op aanvraag is het kwaliteitsstatuut op de praktijk in te zien.

Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut
Machteld Kiestra is een zorgaanbieder die het Keurmerk Basis GGZ draagt. Het keurmerk laat zien dat zij zich extra inspant om u de juiste zorg op het juiste moment te bieden.

Uw vragen en mening staan centraal
Waarmee en hoe wilt u geholpen worden? Wat zijn uw wensen en doelen? Uw behandelaar helpt u om dat duidelijk te krijgen. Daarna bekijkt u samen de mogelijkheden voor de behandeling en maakt u samen keuzes. U bespreekt ook wat u van de behandelaar mag verwachten en wat er van u wordt verwacht.

Zo stelt u samen het behandelplan op. Tijdens de behandeling bespreekt u regelmatig hoe het gaat. Na afloop wordt u gevraagd hoe u de behandeling heeft ervaren. Op deze website staat ook wat andere cliënten vonden.
Kijk op Zorgkaart Nederland: klik hier

Zorgkaart Nederland is een onafhankelijk platform.

Cliëntervaringen

Wat vinden onze cliënten?
Regelmatig vindt er bij onze praktijk een interne kwaliteitsbewaking plaats. Onder andere meten we de cliënttevredenheid bij onze cliënten. Dit gebeurt na afloop van de behandeling.
Deze evaluatiemomenten worden ondersteund met vragenlijsten over de behandeleffecten (ROM) en cliëntervaringen (CQ-index). Deze gegevens worden structureel gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

In 2023 waren de scores:

 •  samen beslissen = 4,5
 • bejegening  = 5,0 (dat is een tien!)
 • uitvoering behandeling  = 4,6

Als rapportcijfer geven cliënten via de CQ-index de praktijk een 8,6. Hier zijn we uiteraard zeer content mee! We zijn blij dat clienten hun ervaringen met ons delen en blijven ons inzetten voor verbeteringen.

 

Privacy

U kunt erop vertrouwen dat Psychologenpraktijk Emmakade vertrouwelijk omgaat met uw gegevens.
Uw dossier
U hebt altijd het recht uw eigen dossier in te zien en/of hier een kopie van te vragen. Uw dossier wordt tenminste 15 jaar bewaard. U kunt verzoeken om (delen van) uw behandeldossier te laten vernietigen.

Informatie-uitwisseling met uw huisarts
Psychologenpraktijk Emmakade deelt alleen informatie met uw huisarts of POH-GGZ als u daar toestemming voor geeft. De informatie die we uitwisselen gaat dan bijvoorbeeld over uw doorverwijzing of uw behandelplan. Wij vragen u per keer dat we informatie willen uitwisselen om toestemming, waarbij we duidelijk toelichten om welke informatie het gaat.

Informatie-uitwisseling met zorgverzekeraars
Psychologenpraktijk Emmakade is wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan. Naast de gegevens naam, adres, woonplaats en BSN gaat het daarbij ook om de diagnose.

Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Op facturen vermelden we de behandeldiagnose niet.

Veilige communicatie
Psychologenpraktijk Emmakade hecht belang aan veilige communicatie. We raden u daarom aan geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar ons te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. We gebruiken hiervoor een beveiligd e-mailprogramma via ons cliëntenportaal. U krijgt hierover meer informatie tijdens de behandeling.

Hoe veilig is beeldbellen?
Beeldbellen met Psychologenpraktijk Emmakade gaat via een door de beroepsgroep hiertoe uitgegeven AVG-proof software programma. Dit programma gaat gegarandeerd via Nederlandse servers en slaat geen data op en voldoet aan de ISO27001, NEN7510 en Europese privacywetgeving. De privacy van alle cliënten en de medische informatie blijft dan ook gewaarborgd.

Wat heeft u nodig voor beeldbellen?

 • Een internet verbinding
 • Een telefoon met camera en microfoon of
 • Een tablet of laptop met webcam en microfoon

Kortom, u hoeft geen ervaren computergebruiker te zijn om te beeldbellen: het is niet meer dan één druk op de knop.

Vragenlijsten (ROM)
Ggz-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet routine outcome measurement (ROM). We zullen u aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal zo’n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier. Met deze gegevens kunnen we het verloop van de behandeling nauwkeurig volgen.

 

Klachten?

Elke klacht neemt psychologenpraktijk Emmakade serieus. We leren ervan en zoeken graag met u naar een passend oplossing.

Heeft u een klacht?
We voorkomen graag dat u ontevreden bent. Heeft u een klacht? We raden u aan dit eerst met de behandelaar te bespreken.

U mag verwachten dat wij ons inspannen om uw klacht zo goed mogelijk op te lossen. Als een oplossing niet mogelijk is, mag u verwachten dat wij helder aan u kunnen uitleggen waarom dit zo is.

Aanvullende mogelijkheden
Kunnen wij u geen bevredigende oplossing bieden? Als de klacht over het handelen van uw behandelaar gaat, kunt u de klacht neerleggen bij de beroepsorganisatie waar psychologenpraktijk Emmakade bij is aangesloten: de LVVP.

Uw klacht over de organisatie kunt u voorleggen aan de burgerlijk rechter.

Nieuw: online yoga lessen

Soms wil je lekker yoga volgen, maar heb je simpelweg de tijd niet om steeds weer op vaste tijden naar een studio te gaan of je wilt gewoon lekker thuis je eigen ding doen, zonder dat je gestoord wordt door anderen. Online Yoga is dan de perfecte oplossing!

Direct online yoga proberen

Wij bieden o.a. psychologische hulp bij:

 • Angst
 • Burn-out
 • Depressie
 • Dwang
 • Rouw
 • Scheiding
 • Slaap
 • Sociale angst

Contactgegevens

Leeuwarden


06-2065 7006

mkiestra.ppe@gmail.com

KVK 01155598

Top